Propozice


Pořadatel
ABC CYKLOSPORT s.r.o., Osová 4, Brno 625 00

Datum
ZRUŠENO 2022

Místo
Brno, atletický stadion AC Moravská Slavia, Vojtova ul.
(zastávka tram č.6 Milosrdných bratří, tram č.8 Vojtova)

Vedoucí činovníci
Ředitel závodu: Libor Tuček tel.: 606 345 223
Manager IT: Martin Juránek
Technický ředitel: Martin Tuček
Hlavní rozhodčí: Lubomír Křivánek

Soutěž
Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Měřeno čipovou technologií AMB.

Štafet: 4členné družstvo, každý člen absolvuje 1x pivo 0,33l + 1x 400m běh a poté předává „štafetu“ dalšímu členovi.

Jednotlivců: 4x (1x pivo 0,33l + 1x 400m běh), startující budou rozděleni do rozběhů po cca 10-15 účastnících.

Startují
Muži, ženy, kteří nejpozději v den závodu dovršili 18 let (nutno doložit na vyžádání při prezentaci). Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Přihlášky
Na webové stránce www.pivnimile.com, a to od pátku 28.8.2020 do středy 16.9.2020. V tomto termínu garantujeme startovní číslo se jménem.

Startovné
Štafety: 500,- Kč, které zahrnuje 4 piva + drobné občerstvení + originální startovní číslo se jménem štafety pro každého člena + zdravotní službu + el. měření času + šatny vč. sprch

Jednotlivci: 250,- Kč, které zahrnuje 4 piva + drobné občerstvení + originální startovní číslo se jménem + zdravotní službu + el. měření času + šatny vč. sprch

Startovné je nutno uhradit na účet číslo: 162030261/0300 nejpozději do 3 dnů po přihlášení, jinak hrozí zrušení Vaší registrace! Variabilní symbol je zaslán po registraci na zadanou e-mailovou adresu. Do zprávy pro příjemce prosím zadejte také své jméno a příjmení. Startovné je nevratné, pořadatel umožňuje přepis registrace. Daňový doklad bude vystaven na vyžádání.

Prezentace
Na místě v den závodu od 13:30 nejpozději 60 minut před startem rozběhu, do kterého jste byli zařazeni. Rozběhy budou zveřejněny na www.pivnimile.com od soboty 19. září 2020 a také na místě.

Svolavatelna
Bude umístěna v blízkosti startu a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat nejpozději 10 minut před startem svého rozběhu.

Parkování
V omezené míře je možné parkovat na parkovišti před stadionem.

Sociální zázemí
Šatny v budově vedle startu. Pořadatel neručí za předměty zanechané v šatnách. Součástí šaten jsou umývárny, WC a sprchy.

Zdravotní služba
Je k dispozici po celou dobu závodu v prostoru startu.

Rozcvičování
K rozcvičování slouží atletická dráha. Nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k probíhajícímu závodu. Není dovoleno se rozcvičovat na travnaté ploše fotbalového hřiště!!!

Občerstvení
V bufetu na stadionu.

Vyhlašování vítězů, ceny
Bude provedeno na stadionu bezprostředně po ukončení závodu.

! Bezpečnost !
Z důvodu bezpečnosti závodníků je zakázáno použití speciální atletické obuvi s hřebíky (tretry). Na start také nebude připuštěn závodník s nedostačující obuví (sandále, pantofle, naboso).

Ochrana osobních údajů

Registrací do závodu udělujete souhlas organizátorům akce, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů, zpracovávali a uchovávali Vaše osobní údaje a použili je k realizaci sportovní akce. Souhlas je možné písemně odvolat.

Hlavní partner
ABC CYKLOSPORT Brno, Osová 4