Propozice


Pořadatel
ABC CYKLOSPORT s.r.o., Osová 4, Brno 625 00

Datum
Neděle 29. září 2019 v 11 hodin

Místo
Brno, atletický stadion AC Moravská Slavia, Vojtova ul.
(zastávka tram č.6 Milosrdných bratří, tram č.8 Vojtova)

Vedoucí činovníci
Ředitel závodu:             Libor Tuček       tel.: 606 345 223
Manager IT:                  Martin Juránek 
Technický ředitel:          Martin Tuček
Hlavní rozhodčí:            Lubomír Křivánek

Soutěž
Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Měřeno čipovou technologií AMB.

Štafet: 4členné družstvo, každý člen absolvuje 1x pivo 0,33l + 1x 400m běh a poté předává „štafetu“ dalšímu členovi.

Jednotlivců: 4x (1x pivo 0,33l + 1x 400m běh), startující budou rozděleni do rozběhů po cca 10-15 účastnících.

Startují
Muži, ženy, kteří nejpozději v den závodu dovršili 18 let (nutno doložit na vyžádání při prezentaci). Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Přihlášky
Na webové stránce www.pivnimile.com, a to od neděle 18.8.2019 do neděle 22.9.2019. V tomto termínu garantujeme startovní číslo se jménem.

Startovné
Štafety: 500,- Kč, které zahrnuje 4 piva + drobné občerstvení + originální startovní číslo se jménem štafety pro každého člena + zdravotní službu + el. měření času + šatny vč. sprch

Jednotlivci: 250,- Kč, které zahrnuje 4 piva + drobné občerstvení + originální startovní číslo se jménem + zdravotní službu + el. měření času + šatny vč. sprch

Startovné je nutno uhradit na účet číslo: 162030261/0300 nejpozději do 3 dnů po přihlášení, jinak hrozí zrušení Vaší registrace! Variabilní symbol je zaslán po registraci na zadanou e-mailovou adresu. Do zprávy pro příjemce prosím zadejte také své jméno a příjmení. Startovné je nevratné, pořadatel umožňuje přepis registrace. Daňový doklad bude vystaven na vyžádání.

Prezentace
Na místě v den závodu od 9:30 nejpozději 60 minut před startem rozběhu, do kterého jste byli zařazeni. Rozběhy budou zveřejněny na www.pivnimile.com od soboty 28. září 2019 a také na místě.

Svolavatelna
Bude umístěna v blízkosti startu a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat nejpozději 10 minut před startem svého rozběhu.

Parkování
V omezené míře je možné parkovat na parkovišti před stadionem.

Sociální zázemí
Šatny v budově vedle startu. Pořadatel neručí za předměty zanechané v šatnách. Součástí šaten jsou umývárny, WC a sprchy.

Zdravotní služba
Je k dispozici po celou dobu závodu v prostoru startu.

Rozcvičování
K rozcvičování slouží atletická dráha. Nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k probíhajícímu závodu. Není dovoleno se rozcvičovat na travnaté ploše fotbalového hřiště!!!

Občerstvení
V bufetu na stadionu.

Vyhlašování vítězů, ceny
Bude provedeno na stadionu bezprostředně po ukončení závodu.

! Bezpečnost !
Z důvodu bezpečnosti závodníků je zakázáno použití speciální atletické obuvi s hřebíky (tretry). Na start také nebude připuštěn závodník s nedostačující obuví (sandále, pantofle, naboso).

Ochrana osobních údajů

Registrací do závodu udělujete souhlas organizátorům akce, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o volném pohybu těchto údajů, zpracovávali a uchovávali Vaše osobní údaje a použili je k realizaci sportovní akce. Souhlas je možné písemně odvolat.

Hlavní partner
 
ABC CYKLOSPORT Brno, Osová 4